Antal besökare

Artiklar visade
25472484

Om Stall 77:s rank


Ranken är framtagen med datorstöd och baseras helt på statistiska beräkningar. Inga som helst subjektiva värderingar eller bedömningar har gjorts. Det är endast faktiska tidigare prestationer såsom de går att utläsa ur programmet tillsammans med information avseende förtidsspelet som påverkar placeringen i rankingen.

Som underlag finns tidigare spelomgångar, med all relevant data om varje häst. Som exempel på information om varje ekipage som finns i vår databas och som används när ranken skapas kan vi nämna några som

  1. tidigare möten
  2. segerprocent för såväl fader som morfader
  3. resultat per år, segerprocent såväl som insprungna pengar
  4. rekordtider såväl som nyligen åstadkomna tider
  5. segerprocent för respektive spår (per bana) och kusk
  6. ålder, kön och ras
  7. streck enligt streckfördelning

Dessa och många fler uppgifter vägs till den rank som vi nu kan presentera. I vår databas, som började byggas upp i början av 1990-talet, finns dessa uppgifter om i stort sett alla hästar som tävlat inom V75/V5/DD under 1990-talet och därefter. För äldre hästar går historiska data i vissa fall tillbaka så långt som till andra halvan av 1980-talet. För den dataintresserade kan nämnas att vi för närvarande har ca 2,1 GB detaljdata i vår databas vilket vi tror är en ganska unik tillgång. Basen fyll dessutom hela tiden på med information om nya tävlingsomgångar vilket gör att den med tiden blir allt starkare.


Även om ranken ofta är "rätt ute" har det visat sig att det finns viss anledning att se upp när det gäller rank av lopp där hästarna har få eller inga starter bakom sig. Dessa lopp blir naturligtvis svåra att ranka på tidigare prestationer. Vi har försökt identifiera sådana lopp med ett varningsmärke. Det är lopp där någon av de startande hästarna har färre än fem tidigare starter registrerade i vår databas.

Likaså bör man se upp med hästar som är "bättre än raden", dvs hästar som av olika orsaker inte visat sin fulla kapacitet i de senaste starterna.

Slutligen finns det anledning att se upp med äldre hästar som har samlat på sig en hög prissumma. Eftersom prissumman är en stark variabel i ranken kommer sådana hästar ofta att rankas tidigt. Prissumman speglar dock inte alltid den kapacitet som hästen har på ålderns höst. 


Vi har valt att visa ranken uppdelad i fyra kategorier. OBS! alla kategorier finns inte alltid i alla lopp.

Favoriter

Hästar med stor vinstchans. Visas i fetstil.

Garderingar

Normala garderingshästar till favoriten. Visas i normal stil.

Outsiders

Hästar med viss vinstchans. Visas i normal stil med mindre textstorlek.

Övriga

Normalt sett chanslösa hästar. Visas i kursiv stil med mindre textstorlek.

Givetvis blir gränsdragningen mellan kategorierna emellanåt hårfin. Den inbördes placeringen inom respektive kategori speglar också hästarnas bedömda chanser, och skillnaden mellan sista häst i en kategori och första i nästa är inte alltid så stor.


OBS! Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i informationen av vad slag det månde vara. Vi tar således inget ansvar för att startnummer, hästnamn, avdelningsnummer eller införda strykningar är korrekta.


Observera att information om tävlingsdagar, lopp, spelformer och hästar tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter till dessa uppgifter (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.